ויזת E-2, ויזת משקיעים, טרם נכנסה לתוקף היות ועד ליום זה טרם גובש הסכם סופי בין ישראל לארה"ב. עת כניסת ויזת E-2 לתוקף, תפורסם הודעה בנדון.