ויזת לילופי מבקרים

ויזת חילופי מבקרים- J1

למי מיועדת הויזה?

   1. ויזת J-1 מיועדת לאנשים המעוניינים לעבוד, לעבור הכשרה או לערוך מחקר בארה”ב,
       במסגרת תוכנית רשמית ומאושרת שהינה בחסות מוסד לימודים או כל מוסד אחר
       הפועל ללא מטרות רווח.
   
2. תחת קטגוריית מועמדים לויזת J- יכולים להיכלל גם סטודנטים שסיימו תואר ראשון,
       סטודנטים לרפואה, אנשי אקדמיה הזוכים למימון ע"י אוניברסיטאות ומתמחים
       עסקיים מסוימים.
   
3. קיימות תוכניות נוספות כגון - תוכניות מדריכים במחנות קיץ, תוכניות מתמחים
       עבור סטודנטים באוניברסיטאות ותוכניות או-פר.

הליך הגשת הבקשה:

   1. מילוי טפסים וקביעת תור לראיון בשגרירות.
       
יש לצרף לבקשתכם טופס 2019-DS מקורי מטעם מוסד הלימודים שלכם,
       חתום ע"י נציג בית הספר ועל ידכם.
   
2. תשלום אגרת ה- SEVIS
   3. יש להציג אישור זכאות לסטאטוס חילופי מבקרים, מהגורם המממן.

   *  ילדים מתחת לגיל 21 ובני/בנות זוג של בעלי ויזה מסוג 1-J רשאים להגיש בקשה
       לויזה "נלווית" מסוג 2-J על מנת להצטרף למועמד הויזה העיקרי בארה”ב.